European Year for Innovation and Creativity

Little history of State Philharmonic from Arad

Activities

Communities

    In 1890 was founded the Philharmonic Society, an institution with an orchestra and choir concerts, and in 1913 is finished the building of the Cultural Palace, abode of culture, on of October in 1913 take place the opening concert. With this occasion the Arad Philharmonic was invited to a festive symphony concert in the Great Hall of the palace, the concert included songs by Schubert, Goldmarck, Bizet and Beethoven.

In the ensuing period, the public from Arad, met in the concert hall with numerous musical personalities from the country and abroad. Famous concerts were given by the great tenor Traian Grozavescu, the presence of Richard Strauss and Bela Bartok and particularly the presence in several of the great composer and violinist George Enescu. In 1931, commemorating the 50 years of life in the big hall of the palace, George Enescu was awarded the title of honorary citizen of the city.    

Because of worldwide events, the cultural activity of Arad took a break but then resuming it in 1948, along with the establishment of the State Philharmonic. Symphonic Orchestra are added shortly an academic choir and a folk music band.    

Over the years the ensemble has had as a permanent conductors Branzeu Nicolae Nicolae Boboc, Jan Hugo Huss, Eliodor Bad, Victor Golescu and Ion Marin. George Neagu Cristian Dorin Frandeş currently endorse symphonic work.    

Since 1948 artistic activity takes place in continuous season ten months (September to June) with a rhythm of at least one concert a week, each with a different repertoire and players. Also held vocal symphony, not only in the Cultural Palace Hall, the best acoustic space in this part of Europe but also in other locations suitable musical interpretation, especially in large churches of Arad.    

Currently,  the Cultural Palace building is the host of the headquarters of the County Museum and the State Philharmonic. State Philharmonic of Arad keeps a wide and continuing programmes for those who want to spend evenings accompanied by quality music.    

Me with other volunteers went at the Cultural Palace in Arad, where is "Season 2009-2010 in February". I listened to a symphonic concert conducted by Dorin Frandeş and whose vocalists were Constantin Talmaciu and Lucia Aioanei. The program of the concert: George Enescu - Romanian Poem, Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto No 1 in G Major for flute and orchestra K 313, Gustav Mahler - Symphony No. IV in G Major.

    În anul 1890 are loc fondarea Societăţii Filarmonice, o instituţie de concerte cu orchestră şi cor, iar în anul 1913 se finalizează construcţia clădirii Palatului Cultural, lăcaş de cultură în care, la 24 octombrie 1913, are loc concertul de inaugurare. Cu acest prilej a fost invitată şi Filarmonica oraşului Arad pentru un concert simfonic festiv în sala mare a palatului, concert care a cuprins piese de Schubert, Goldmarck, Bizet si Beethoven.    

În perioada ce a urmat, publicul arădean, s-a întâlnit în sala de concerte cu numeroase personalităţi muzicale din ţară şi străinătate. Au fost faimoasele concerte date de marele tenor Traian Grozavescu, de prezenta lui Richard Strauss şi a lui Bela Bartok şi mai ales de prezenţa în mai multe rânduri a marelui compozitor şi violonist George Enescu. În anul 1931, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de viaţă, în sala mare a palatului, George Enescu a primit titlul de cetăţean de onoare al oraşului.   

Din cauza evenimentelor la nivel mondial activitatea culturală a Aradului a avut o pauză însă ulterior   reluându-se în 1948, odată cu constituirea Filarmonicii de Stat. Orchestrei simfonice i se adaugă la scurt timp un cor academic şi o formaţie de muzică populară.    De-a lungul anilor ansamblul simfonic i-a avut la pupitru ca dirijori permanenţi pe Nicolae Brânzeu, Nicolae Boboc, Jan Hugo Huss, Eliodor Rău, Victor Golescu şi Ion Marin. Dorin Frandeş şi Cristian George Neagu girează activitatea simfonică în prezent.   

Începând cu anul 1948 activitatea artistică se desfăşoară în stagiuni continue a câte zece luni (septembrie - iunie) cu o ritmicitate de cel puţin un concert pe săptămână, fiecare având un alt repertoriu şi protagonişti. De asemenea au loc concerte vocal simfonice, nu numai în Sala Palatului Cultural, spaţiul cu cea mai bună acustică din această parte a Europei, ci şi în alte locaţii care se pretează interpretării muzicale, în special în marile biserici ale Aradului.   

Actualmente, cladirea Palatului Cultural, adăposteşte sediile Muzeului Judeţean şi ale Filarmonicii de Stat. Filarmonica de stat din Arad păstreză un program amplu şi continu pentru cei care doresc să petreacă seri acompaniate de muzică de calitate.      

Am mers şi eu cu alti voluntari la Sala Palatului Cultural din Arad unde acum are loc "Stagiunea 2009-2010 Februarie". Am ascultat un Concert Simfonic dirijat de Dorin Frandeş şi al cărei solişti sunt Constantin Talmaciu şi Lucia Aioanei. Din programul acestui concert George Enescu – Poema romвnă, Wolfgang Amadeus Mozart -  Concertul nr 1 în sol major pentru flaut şi orrchestră K 313, Gustav Mahler – Simfonia a IV-a în sol major.