European Year for Innovation and Creativity

National Youth Council of Moldova, CNTM

Moldova Moldova

CNTM promovează interesele tinerilor din Moldova, contribuie la dezvoltarea structurilor asociative de tineret prin desfăşurarea programelor şi activităţilor de instruire, informare, lobby şi consultare.

Alina Rusu    (+ 373 22) 235175